Kancelaria 

REMEDIUM

MEDIACJA & PRAWO

Wierzymy, że istnieje rozwiązanie dla każdego problemu

Pomożemy Ci je znaleźć

Czym jest mediacja?

Mediacja

To dobrowolna poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą mediatora, przedstawiają swoje stanowiska w sprawie, samodzielnie dochodzą do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowalać będzie obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Mediator

To osoba trzecia, która została poproszona o przeprowadzenie mediacji w sposób neutralny i bezstronny.
To specjalista, który pomaga stronom określić sporne zagadnienia oraz wypracować stronom satysfakcjonujące ich rozwiązanie.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowalać będzie obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Zasady mediacji

KAŻDA MEDIACJA POWINNA KIEROWAĆ SIĘ PODOBNYMI ZASADAMI

W jaki sposób przygotować się do mediacji?

Zapoznaj się z informacjami
na temat mediacji.

Zastanów się nad swoimi interesami, rzeczywistymi oczekiwaniami
i potrzebami.

Rozważ możliwe scenariusze
zakończenia sporu,
argumenty za i przeciw danej opcji, spróbuj oszacować ryzyko.

Nastaw się pozytywnie, otwórz się na współpracę, wzajemne ustępstwa
i bądŹ elastyczny
w poszukiwaniu rozwiązań.

Przygotuj kilka propozycji
rozwiązania sporu. 

Kancelaria

REMEDIUM

MEDIACJA & PRAWO

godziny otwarcia

ADRES SIEDZIBY

KONTAKT

Kancelaria REMEDIUM 2021

Zdjęcia: Karolina Grabowska lub Edmond DantèsPexels & Amy HirschiUnsplash | Realizacja: LiveDesign.pl