MEDIACJE KARNE

Mediacje karne

Kiedy zastosować?

Są to mediacje prowadzone pomiędzy ofiarą i sprawcą postępowania (dorosłym albo nieletnim).

Pozwalają na pozasądowe znalezienie rozwiązania konfliktu w sprawach wpisujących się w zakres kodeksu karnego. Co do zasady nie ma ograniczeń co do rodzaju spraw, w których mediacja może być przeprowadzona.

Mediacja karna jest również dopuszczalna w sprawach z oskarżenia prywatnego. W każdym przypadku o wyniku postępowania karnego ostatecznie decyduje sąd.

Mediacje & Prawo

Masz pytania?

Kancelaria

REMEDIUM

MEDIACJA & PRAWO

godziny otwarcia

ADRES SIEDZIBY

KONTAKT

Kancelaria REMEDIUM 2021

Zdjęcia: Karolina Grabowska lub Edmond DantèsPexels & Amy HirschiUnsplash | Realizacja: LiveDesign.pl