MEDIACJE MEDYCZNE

Mediacje medyczne

Kiedy zastosować?

Mediacje medyczne prowadzone są najczęściej pomiędzy pacjentem bądź jego rodziną, a lekarzem, dentystą, pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub placówką medyczną np. szpitalem

Mogą być prowadzone również pomiędzy pracownikiem służby zdrowia tj. lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, diagnostą laboratoryjnym, a placówkami medycznymi.

Warto je stosować nie tylko w mniej poważnych przypadkach, np. gdy nie nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, ale także w tych, w których np. pacjent stracił możliwość nauki lub pracy i musi ponosić stałe wydatki na leczenie, a nawet wtedy, kiedy nastąpiła śmierć pacjenta.

Mediacja w sprawach MEDYCZNYCH
znajdzie zastosowanie między innymi
w sporach:

Kancelaria

REMEDIUM

MEDIACJA & PRAWO

godziny otwarcia

ADRES SIEDZIBY

KONTAKT

Kancelaria REMEDIUM 2021

Zdjęcia: Karolina Grabowska lub Edmond DantèsPexels & Amy HirschiUnsplash | Realizacja: LiveDesign.pl