MEDIACJE RODZINNE

Mediacje rodzinne

Kiedy zastosować?

Mediacje rodzinne mogą być stosowane we wszystkich rodzajach konfliktów pomiędzy członkami tej samej rodziny. Mogą być prowadzone w sprawach, gdzie dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Mediacje rodzinne nie są dopuszczalne w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustale­nie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Mediacja RODZINNE
można prowadzić w sprawach
dotyczących m.in.:

NIE jest wskazane prowadzenie mediacji rodzinnych w sytuacjach:

Mediacje & Prawo

Masz pytania?

Kancelaria

REMEDIUM

MEDIACJA & PRAWO

godziny otwarcia

ADRES SIEDZIBY

KONTAKT

Kancelaria REMEDIUM 2021

Zdjęcia: Karolina Grabowska lub Edmond DantèsPexels & Amy HirschiUnsplash | Realizacja: LiveDesign.pl